ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0014/17
Okres realizacji
2018 – 2020
Łączna wartość
28 310 188,22 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
20 344 744,89 zł
Udział własny WZDW w kwocie
7 965 443,33 zł
Wykonawca robót budowlanych
Budimex Budownictwo Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Cony Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?