ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Obrzycko. W wyniku realizacji projektu rozbudowano drogę wojewódzką nr 185 na odcinku długości 1,6 km pomiędzy miejscowościami Zielonagóra i Piotrowo. W efekcie podniesiono poziom bezpieczeństwa i zwiększono dostępność transportową, usprawniono organizację ruchu oraz zmniejszono uciążliwość oddziaływania pojazdów na ludzi i środowisko. Rozbudowana droga – II etap posłuży aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0007/15

Okres realizacji: 2016

Łączna wartość: 5 557 143,91 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 4 682 367,65 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 874 776,26 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: COLAS Polska    sp. z o. o.
  • Zespół inżyniera kontraktu: LAFRENTZ - POLSKA  sp. z o. o.

 

IMG_9794

IMG_9806

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?