ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Nr projektu
RPWP.03.02.04-30-0006/17
Okres realizacji
2018 – 2019
Łączna wartość
2 196 570,00 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
694 226,70 zł
Udział własny WZDW w kwocie
1 502 343,30 zł
Wykonawca robót budowlanych
NAT – BUD Zbigniew Warga
Zespół Inżyniera Kontraktu
Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Karol Tomicki

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?