ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.03.02.04-30-0006/17
Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
Okres realizacji: 2018 – 2019
Łączna wartość: 2.196.570,00 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie: 694.226,70 zł
Udział własny WZDW w kwocie: 1.502.343,30 zł
Wykonawca robót budowlanych: NAT – BUD Zbigniew Warga
Zespół Inżyniera Kontraktu: Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Karol Tomicki

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?