ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0016/17
Okres realizacji
2018 – 2023
Łączna planowana wartość
117 469 688,84 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
85 201 870,64 zł
Udział własny WZDW w kwocie
32 267 818,20 zł
Wykonawca robót budowlanych
Strabag Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Cony Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?