ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: 05.01.01-30-0018/15
Okres realizacji: 2016-2021
Łączna wartość: 26 717 737,74 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie: 17 097 625,55 zł
Udział własny WZDW w kwocie: 9 620 113,19 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: Gotowski S.A., Colas Sp. z o.o.
  • Wykonawca robót budowlanych dokończenie zadania etap I: COLAS Polska Sp. z o.o.
  • Wykonawca robót budowlanych dokończenie zadania etap II – rozbiórka mostu: Lider Konsorcjum: N CONSTRUCTION Sp. z o.o. sp.k.
  • Zespół inżyniera kontraktu: SAFEGE S.A.S.

logo UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?