ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego, w powiecie złotowskim, na terenie gminy Lipka. W wyniku realizacji projektu rozbudowano drogę wojewódzką nr 188 Człuchów – Piła
na odcinku Debrzno Wieś – Lipka o dł. 4,391 km. W efekcie inwestycja przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej obszaru
i zapewniła jego spójność wewnętrzną. Została polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego i poprawiono  bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Rozbudowana droga posłuży aktywizacji gospodarczej
i społecznej regionu.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0009/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna wartość:  9 173 782,75 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 7 770 289,14 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  1 403 493,61 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum :
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp. k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp. j.

plik: G0045451

plik: G0045538

plik: WP_20160928_026

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?