ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0011/17
Okres realizacji: 2017 – 2020
Łączna planowana wartość: 26 820 176,96 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie: 22 797 150,41 zł
Udział własny WZDW w kwocie: 4 023 026,55 zł
Wykonawca robót budowlanych: Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu: Cony Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?