ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku o długości 5,2 km od miejscowości Jabłonowo do miejscowości Ujście w powiecie pilskim.

W efekcie podniesiono poziom bezpieczeństwa i zwiększono dostępność transportową, usprawniono organizację ruchu oraz zmniejszono uciążliwość oddziaływania pojazdów na ludzi i środowisko. Inwestycja posłuży aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0008/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna planowana wartość: 7 372 700,50 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 6 246 978,00 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 1 125 722,50 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: STRABAG  sp. z o. o.
  • Zespół inżyniera kontraktu: SAFEGE S. A. S.

plik: G0026185

plik: tab2

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?