ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0003/21
Okres realizacji
2021 – 2023
Łączna wartość
13 634 480,42 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
12 010 097,39 zł
Udział własny WZDW w kwocie
1 624 383,03 zł
Wykonawca robót budowlanych
STRABAG Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?