ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 185 na odcinku Obrzycko – Szamotuły o długości 10,253 km w powiecie szamotulskim. W efekcie podniesiono poziom bezpieczeństwa i zwiększono dostępność transportową, usprawniono organizację ruchu oraz zmniejszono uciążliwość oddziaływania pojazdów na ludzi i środowisko. Inwestycja posłuży aktywizacji gospodarczej
i społecznej regionu.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0001/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna wartość: 24 703 796,93 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 20 007 721,28 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 4 696 075,65

  • Wykonawca robót budowlanych: STRABAG sp. z o. o.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum firm:
  • Lider: Komplet Inwest sp. z o. o. sp.k.
  • Partner: Komplet Inwest sp. j.

plik: P1050137

plik: P1080145

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?