ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0015/15
Okres realizacji: 2017/2019
Łączna wartość: 20 259 403,55 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie: 15 160 072,74 zł
Udział własny WZDW w kwocie:  5 099 330,81 zł
Wykonawca robót budowlanych: Budimex S.A.
Zespół Inżyniera Kontraktu: Cony Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?