ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, w gminie Września. W wyniku realizacji projektu rozbudowano drogę wojewódzką nr 432 na odcinku długości 2,736 km pomiędzy miejscowościami Grzymysławice i Obłaczkowo. W efekcie poprawiono warunki bytowe i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości położonych na trasie przebiegu podmiotowego odcinka drogi oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Inwestycja posłuży aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0010/15

Okres realizacji: 2016 / 2017

Łączna wartość:  18 404 413,84 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 15 275 893,37 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  3 128 520,47 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Cony sp. z o. o.

plik: DJI_0835

plik: IMG_1665

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?