ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0006/21
Okres realizacji
2018 – 2023
Łączna wartość
18 850 705,30 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
16 023 099,51 zł
Udział własny WZDW w kwocie
2 827 605,80 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
LIDER: DAZO Paweł Głazik, PARTNER: OTR Projekt Piotr Adamski

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?