ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0008/21
Okres realizacji
2021 – 2023
Łączna wartość
33 294 827,39 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
24 153 136,71 zł
Udział własny WZDW w kwocie
9 141 690,68 zł
Wykonawca robót budowlanych
STRABAG Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?