ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0008/21
Okres realizacji
2021 – 2023
Łączna wartość
33 109 875,24 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
28 131 300,39 zł
Udział własny WZDW w kwocie
4 978 574,85 zł
Wykonawca robót budowlanych
STRABAG Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?