ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0002/21
Okres realizacji
2021 – 2023
Łączna wartość
19 106 453,61 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
13.664.226,35 zł
Udział własny WZDW w kwocie
5 442 227,27 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Biuro Inżynierskie VIA REGIA Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?