ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Krajenka. W wyniku realizacji projektu wybudowano most nad rzeką Głomią w miejscowości Skórka oraz wybudowano drogi dojazdowe do nowego mostu z obu stron.
W efekcie podniesiono poziom bezpieczeństwa i zwiększono dostępność transportową, usprawniono organizację ruchu oraz zmniejszono uciążliwość oddziaływania pojazdów na ludzi i środowisko. Rozbudowana droga posłuży aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu.

Nr projektu:  RPWP.05.01.01-30-0004/15

Okres realizacji: 2016 / 2017

Łączna  wartość: 3 136 004,17 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 2 661 369,26 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  474 634,91 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum:
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp. k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp.j.

 

plik: img00044

plik: 2016.11.23_5_Skórka_kierunek_Złotów

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?