ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-001/19
Okres realizacji
2019 – 2022
Łączna planowana wartość
63 458 827,18 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
51 379 712,74 zł
Udział własny WZDW w kwocie
12 079 114,44 zł
Wykonawca robót budowlanych
Skanska S.A.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Lafrentz Polska Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?