ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0005/20
Okres realizacji
2020 – 2022
Łączna wartość
5 935 454,59 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
4 710 697,22 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
370 205,39 zł
Udział własny WZDW w kwocie
854 551,98 zł
Wykonawca robót budowlanych
Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier
Zespół Inżyniera Kontraktu
KS Invest Consult – Krzysztof Sas.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?