ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0005/20
Okres realizacji
2020 – 2022
Łączna wartość
5 935 454,59 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
4 710 697,22 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
775 879,55 zł
Udział własny WZDW w kwocie
448 517,58 zł
Wykonawca robót budowlanych
TRANSBRUK Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
KS Invest Consult – Krzysztof Sas

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?