ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0007/21
Okres realizacji
2021 – 2023
Łączna wartość
13 100 551,93 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
8.963.273,16 zł
Udział własny WZDW w kwocie
4 137 278,78 zł
Wykonawca robót budowlanych
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
Zespół Inżyniera Kontraktu
Konsorcjum: Józef Król, DK Projekty Nadzory – Projektowanie – Wykonawstwo Dobrosław Kwaśniewski

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?