ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego, w powiecie złotowskim, na terenie gminy Złotów. W wyniku inwestycji rozbudowano drogę wojewódzką nr 188 Człuchów – Piła na odcinku przejścia przez m. Blękwit o dł. 0,859 km. W efekcie podniesiono poziom bezpieczeństwa i zwiększono dostępność transportową, usprawniono organizację ruchu oraz zmniejszono uciążliwość oddziaływania pojazdów
na ludzi i środowisko. Rozbudowana droga posłuży aktywizacji gospodarczej
i społecznej regionu.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0003/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna wartość:  3 041 119,92 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 2 574 717,36 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  466 402,56 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum:
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp.k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp.j.

plik: G0025336

plik: tablica

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?