ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-005/18
Okres realizacji: 2018 – 2022
Łączna planowana wartość: 36 449 670,09 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie: 24 567 821,99 zł
Udział własny WZDW w kwocie: 11 881 848,10 zł
Wykonawca robót budowlanych: Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu: AC Droga Adam Chmielewski

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?