ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0005/21
Okres realizacji
2021 – 2023
Łączna wartość
13.052.902,31 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
9.530.561,49 zł
Udział własny WZDW w kwocie
3.522.340,82 zł
Wykonawca robót budowlanych
Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier
Zespół Inżyniera Kontraktu
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?