ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0003/20
Okres realizacji
2020 – 2023
Łączna wartość
12 569 311,32 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
5 658 636,45 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
659 064,72 zł
Udział własny WZDW w kwocie
6 251 610,16 zł
Wykonawca robót budowlanych
INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
LIDER: Zbigniew Mączka KEZM-BUD, PARTNER: Biuro Inżynierii Drogowej S-KA Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?