ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0004/21
Okres realizacji
2021 – 2023
Łączna wartość
27 172 249,45 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
22 249 175,87 zł
Udział własny WZDW w kwocie
4 923 073,58 zł
Wykonawca robót budowlanych
TRANSBRUK Marek Begier Spółka Komandytowo-Akcyjna
Zespół Inżyniera Kontraktu
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?