ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk – Gołańcz na odcinku o długości 2,2 km w miejscowości Wyrzysk w powiecie pilskim.W efekcie podniesiono poziom bezpieczeństwa i zwiększono dostępność transportową, usprawniono organizację ruchu oraz zmniejszono uciążliwość oddziaływania pojazdów na ludzi i środowisko. Inwestycja posłuży aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu.

Nr projektu:  RPWP.05.01.01-30-0011/15

Okres realizacji:  2016/2017

Łączna planowana wartość: 6 910 166,91 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 5 600 151,73 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 1 310 015,18 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: SAFEGE S. A. S.

plik: DJI_0002.MP4_snapshot_00.36_2017.09.13_15.32.58

plik: WP_20170116_11_06_59_Pro

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?