ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-001/18
Okres realizacji
2018 – 2021
Łączna wartość
30.192.976,06 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
25.075.409,19 zł
Udział własny WZDW w kwocie
5.117.566,87 zł
Wykonawca robót budowlanych
Eurovia Polska S.A.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Euro Invest Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?