ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego, w powiecie złotowskim, na terenie gminy Krajenka. W wyniku realizacji inwestycji rozbudowano drogę wojewódzką nr 188 Człuchów – Piła
w m. Krajenka o dł. 0,749 km. W efekcie inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia m.in. takich efektów rzeczowych jak: poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa wielkopolskiego  z siecią dróg krajowych, oraz zwiększenie dostępności transportowej analizowanego obszaru oraz posłuży aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu.

Nr projektu:  RPWP.05.01.01-30-0005/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna wartość: 2 106 752,96 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 1 655 995,59 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  450 757,37 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum:
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp. k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp. j.

plik: G0015288

plik: Tablicqa-1

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?