ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego,
w powiecie złotowskim, na terenie gminy Złotów. W wyniku realizacji projektu rozbudowano drogę wojewódzką nr 188 Człuchów – Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P (z wyłączeniem skrzyżowania). Długość odcinka objętego rozbudową wyniosła 3,946 km. Inwestycja przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Została polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego i poprawiono bezpieczeństwo uczestników ruchu. Rozbudowa drogi posłuży aktywizacji gospodarczej i społecznej regionu.

Nr projektu:  RPWP.05.01.01-30-0002/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna wartość:  5 678 969,59 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 4 636 052,11 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  1 042 917,48 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: COLAS Polska sp. z o. o.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum:
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp. k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp.j.

plik: G0015208

plik: DSCF3207

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?