ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0001/21
Okres realizacji
2021 – 2023
Łączna wartość
23 779 560,53 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
20 581 115,13 zł
Udział własny WZDW w kwocie
3 198 445,40 zł
Wykonawca robót budowlanych
FIRMA DROGOWA Begier Sławomir Spółka Komandytowo-Akcyjna
Zespół Inżyniera Kontraktu
KS Invest Consult – Krzysztof Sas

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?