ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego, w powiecie złotowskim, na terenie gminy Złotów. W wyniku realizacji projektu rozbudowano drogę nr 188 na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik długości 2,00 km i wybudowano obwodnicę o dł. 0,616 km.
W efekcie podniesiono poziom bezpieczeństwa i zwiększono dostępność transportową, usprawniono organizację ruchu oraz zmniejszono uciążliwość oddziaływania pojazdów na ludzi i środowisko.

 

Nr projektu:  RPWP.05.01.01-30-0006/15

Okres realizacji: 2016 / 2017

Łączna wartość: 7 591 287,60 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 6 294 770,44 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  1 296 517,16 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum:
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp. k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp. j.

plik: foto-01

plik: Dokument4

plik: tablica-1

baner wrpo

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?