ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0004/20
Okres realizacji
2020 – 2023
Łączna wartość
25 143 831,40 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
19 145 583,21 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
3 153 390,18 zł
Udział własny WZDW w kwocie
2 844 858,01 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Biuro Inżynierskie VIA REGIA Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?