ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0001/20
Okres realizacji
2020 – 2023
Łączna wartość
25 267 323,86 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
20 460 438,21 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
1 153 005,87 zł
Udział własny WZDW w kwocie
3 653 879,78 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Cony Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?