ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0001/20
Okres realizacji
2020 – 2023
Łączna wartość
28 257 008,01 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
20 460 438,20 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
3 369 954,53 zł
Udział własny WZDW w kwocie
4 426 615,28 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Cony Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?