ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
PWP.05.01.01-30-0002/20
Okres realizacji
2020 – 2023
Łączna wartość
14 901 801,02 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
12 068 814,86 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
640 357,12 zł
Udział własny WZDW w kwocie
2 192 629,04 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Cony Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?