ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
PWP.05.01.01-30-0002/20
Okres realizacji
2020 – 2023
Łączna wartość
16 414 595,59 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
12 068 814,85 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
1 987 804,80 zł
Udział własny WZDW w kwocie
2 357 975,94 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
Cony Sp. z o.o.

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?