ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0006/20
Okres realizacji
2019 – 2022
Łączna wartość
21.960.714,28 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
17.000.000,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
1 704.000,00 zł
Udział własny WZDW w kwocie
3.256.714,28 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
AC DROGA Adam Chmielewski

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?