ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Nr projektu
RPWP.05.01.01-30-0006/20
Okres realizacji
2019 – 2023
Łączna wartość
28 038 786,39 zł
Dofinansowanie z UE w kwocie
16 999 999,99 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie
1 980 000,00 zł
Udział własny WZDW w kwocie
8 038 786,39 zł
Wykonawca robót budowlanych
Colas Polska Sp. z o.o.
Zespół Inżyniera Kontraktu
AC DROGA Adam Chmielewski

Nowa droga o dł. 2,241 km ma za zadanie zmianę przebiegu DW 260 w m Gniezno - wyeliminowanie ruchu tranzytowego ze zwartej zabudowy miasta i przeprowadzenie go na nową trasę, która ponadto zwiększy szansę na aktywizację gospodarczą miasta.

Cel główny projektu: Poprawa warunków transportu drogowego poprzez budowę nowej sieci drogowej, wzmacniającej powiązania obszarów centralnej części województwa wielkopolskiego, w tym z siecią TEN-T
i terenami inwestycyjnymi.

Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi:

 • poprawa bezp. uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców regionu,
 • poprawa dostępności regionu poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do dróg wyższej kategorii w tym A2

i S5 (za pośrednictwem DK15),

 • poprawa płynności ruchu pojazdów i pieszych oraz eliminacja utrudnień ruchu,
 • skrócenie czasu podróży użytkowników drogi,
 • promocja transportu czystego i przyjaznego środowisku,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Rezultaty:

 • Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 2,241 km
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej 0,890 km
 • Długość wybudowanych lub przebudowanych chodników 1,102 km
 • Liczba wybudowanych lub przebudowanych punktów oświetleniowych 51 szt.
 • Liczba wybudowanych lub przebudowanych skrzyżowań 4 szt.
 • Liczba wybudowanych lub przebudowanych zatok autobusowych 2 szt
 • Nośność drogi: 115 kN/oś rok 2023
 • Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci: 1,59 minut/rok 2023

finansowanie UE

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?