ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez Północny Kanał Obry w m. Ziemin w ciągu drogi 312, o długości 24,86 m, projekt nr Z/230/I/1.1.1/26/04

Wykonawca robót: STRABAG Spółka z o.o., Warszawa

Nadzór inwestorski: LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o., Poznań

Wartość zadania: 1 440 222,18 PLN

Udział Unii Europejskiej: 923 810,80 PLN

Udział Województwa Wielkopolskiego: 516 411,38 PLN

Termin realizacji: 15.06.2005 r. – 28.12.2005 r.

 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez Północny Kanał Obry Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez Północny Kanał Obry Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez Północny Kanał Obry

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?