ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Remont mostu przez rzekę Ner w ciągu drogi wojewódzkiej nr.473 w m. Dąbie, o długości 0,09 km, projekt nr Z/230/I/1.1.1/33/04

 

Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o., Warszawa

Nadzór inwestorski: LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o., Poznań

Wartość zadania: 1 531 945,69 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 035 000,00 PLN

Udział Województwa Wielkopolskiego: 496 945,69 PLN

Termin realizacji: 6.07.2005 r. – 29.12.2005 r.

 

Remont mostu przez rzekę Ner Remont mostu przez rzekę Ner
Remont mostu przez rzekę Ner Remont mostu przez rzekę Ner

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?