ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Przebudowa ul. Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 445, o długości 2,27 km, projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/37/04
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A., Kalisz
Nadzór inwestorski: SAP -PROJEKT Spółka z o.o., Poznań
Wartość zadania: 6 562 551,47 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 817 956,72 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 1 744 594,75 PLN
Termin realizacji: 14.03.2006 r. – 15.12.2006 r.

Termin realizacji: 14.03.2006 r. – 31.12.2006 r.

Przebudowa ul. Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp. Przebudowa ul. Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp. Przebudowa ul. Odolanowskiej w Ostrowie Wlkp.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?