ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Remont mostu południowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 nad rzeką Gwdą w Pile, o długości 0,13 km, projekt nr Z/230/I/1.1.1/28/04

Wykonawca robót: „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., Bydgoszcz

Nadzór inwestorski: : LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o., Poznań

Wartość zadania: 3 856 772,56 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 793 611,03 PLN

Udział Województwa Wielkopolskiego: 2 063 161,53 PLN

Termin realizacji: 23.05.2005 r. – 28.12.2005 r.

 

Remont mostu południowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 Remont mostu południowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188
Remont mostu południowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 Remont mostu południowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 Remont mostu południowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?