ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Remont drogi wojewódzkiej nr 306 Lipnica – Pólko o długości 6,118 km, projekt nr Z/230/I/1.1.1/22/04

Wykonawca robót: STRADA Spółka z o.o., Środa Wlkp.

Nadzór inwestorski: wewnętrzny WDZW

Wartość zadania: 3 956 016,94 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 726 573,85 PLN

Udział Województwa Wielkopolskiego: 1 229 443,09 PLN

Termin realizacji: 17.06.2005 r. – 29.12.2005 r.

 

Remont drogi wojewódzkiej nr 306 Remont drogi wojewódzkiej nr 306 Remont drogi wojewódzkiej nr 306

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?