ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek nr I (Gmina Szamotuły),
o długości 9,12 km, projekt nr
Z/2.30/I/1.1.1/32/04
Wykonawca robót: STRADA Spółka z o.o., Środa Wlkp.
Nadzór inwestorski: LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o., Poznań
Wartość zadania: 20 497 715,85 PLN
Udział Unii Europejskiej: 14 019 801,71 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 4 974 805,72 PLN
Termin realizacji: 23.11.2005 r. – 12.12.2006 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 184

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?