ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Kołaczkowo, o długości 1,441 km, projekt nr Z/230/I/1.1.1/40/04

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., Słupca

Nadzór inwestorski: wewnętrzny WDZW Sp. z o.o.,

Wartość zadania: 2 025 508,49 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 337 629,45 PLN

Udział Województwa Wielkopolskiego: 687 879,04 PLN

Termin realizacji: 10.06.2005 r. – 25.10.2005 r.

 

Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?