ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Remont drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec – Rogoźno, o długości 11,52km, projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/30/04

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Chodzież
Nadzór inwestorski: wewnętrzny WDZW Sp. z o.o.,
Wartość zadania: 9 745 669,23 PLN
Udział Unii Europejskiej: 6 855 681,75 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 2 889 987,48 PLN
Termin realizacji: 27.06.2005 r. – 30.11.2006 r.
Remont drogi wojewódzkiej nr 241 Remont drogi wojewódzkiej nr 241
Remont drogi wojewódzkiej nr 241 Remont drogi wojewódzkiej nr 241 Remont drogi wojewódzkiej nr 241

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?