ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 odcinek Skarszew – Ceków Kolonia, o długości 19,34 km, projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/25/04
Wykonawca robót: NCC Roads Polska Spółka z o.o., Wrocław
Nadzór inwestorski: LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o., Poznań
Wartość zadania: 29 232 198,51 PLN
Udział Unii Europejskiej: 21 143 868,80 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 8 088 329,71 PLN
Termin realizacji: 20.09.2005 r. – 30.11.2006 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?