ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w m. Złotów, o długości 0,81 km, projekt nr Z/230/I/1.1.1/36/04

 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „RDM PIŁA” Sp. z o.o., Piła

Nadzór inwestorski: LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o., Poznań

Wartość zadania: 3 238 952,44 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 145 023,25 PLN

Udział Województwa Wielkopolskiego: 1 092 682,96 PLN

Termin realizacji: 27.06.2005 r. – 29.12.2005 r.

 

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?