ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 Krajenka – Margonin – Gniezno w m. Mieścisko, o długości ok. 1 km, projekt nr Z/230/I/1.1.1/27/04

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Chodzież

Nadzór inwestorski: SAP-PROJEKT Sp. z o.o., Poznań

Wartość zadania: 1 828 399,75 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 100 562,64 PLN

Udział Województwa Wielkopolskiego: 727 837,11 PLN

Termin realizacji: 13.06.2005 r. – 15.12.2005 r.

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?