ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 430 odcinek Luboń – Łęczyca, projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/469/06
Wykonawca robót: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych „POL-DRÓG RDM PIŁA” Sp. z o.o.
i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. 
Nadzór inwestorski: Tebodin-SAP-Projekt Poznań Sp. z o.o.
Wartość zadania: 8 596 610,77 PLN
Udział Unii Europejskiej: 6 072 747,60 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 2 523 863,17 PLN
Termin realizacji: 13.03.2007 r. – 30.09.2007 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 430 odcinek Luboń – Łęczyca Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 430 odcinek Luboń – Łęczyca Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 430 odcinek Luboń – Łęczyca

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?