ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Remont mostu na rzece Ołobok w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Ołobok, o długości 0,15 km, projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/35/04
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo – Usługowym JAWAL   Sp. z o.o., Kielce
Nadzór inwestorski: LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o., Poznań
Wartość zadania: 2 362 575,70 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 466 250,00 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 896 325,70 PLN
Termin realizacji: 19.09.2005 r. – 30.06.2006 r.
Remont mostu na rzece Ołobok Remont mostu na rzece Ołobok
Remont mostu na rzece Ołobok Remont mostu na rzece Ołobok

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?