ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 nad rzeką Noteć w m. Wieleń, o długości 0,1 km, projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/39/04
Wykonawca robót: INTOP Sp. z o.o., Szczecin
Nadzór inwestorski: Lafrentz - Polska Sp. z o.o., Poznań
Wartość zadania: 1 241 105,16 PLN
Udział Unii Europejskiej: 753 503,22 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 487 601,94 PLN
Termin realizacji: 26.09.2005 r. – 30.06.2006 r.
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?