ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Buk odcinek II: projektowana S-11 do Buk, o długości 14,01 km, projekt nr Z/2.30/I/1.1.1/43/04
Wykonawca robót: STRADA Spółka z o.o., Środa Wlkp.
Nadzór inwestorski: SAP - PROJEKT Sp. z o.o., Poznań
Wartość zadania: 16 961 796,58 PLN
Udział Unii Europejskiej: 10 865 718,67 PLN
Udział Województwa Wielkopolskiego: 6 096 077,91 PLN
Termin realizacji: 24.08.2005 r. – 30.11.2006 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 307 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 307

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?