ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Gen. Świerczewskiego) w Dusznikach odc. od ronda do cmentarza, odcinek o długości 1,4 km, projekt nr Z/230/I/1.1.1/24/04

Wykonawca robót: NCC Industri Polska Spółka z o.o., Wrocław

Nadzór inwestorski: SAP-Projekt Spółka z o.o., Poznań

Wartość zadania: 2 773 823,12 PLN

Udział Unii Europejskiej: 1 920 579,67 PLN

Udział Województwa Wielkopolskiego: 853 243,44 PLN

Termin realizacji: 10.06.2005 r. – 29.12.2005 r.

 

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?